Referenser

Referenser

Här är några av de arbeten som vi utfört senaste åren. Läs om fler referenser i referenslistan.

Referenslista

Frimurarhuset, Helsingborg 2022

År 2022 fick vi förtroendet att utföra fasadrenovering och fönstermålning på Frimurarhuset i centrala Helsingborg.

Frimurarhuset, Helsingborg 2022Frimurarhuset, Helsingborg 2022Frimurarhuset, Helsingborg 2022Frimurarhuset Helsingborg 2022

Folkparken, Helsingborg  2021

Åt Helsingborgs stad utfördes renovering av Folkparken.

Folkparken, Helsingborg 2021Folkparken, Helsingborg 2021

Fleninge kyrka 2018

Utvändig renovering

Fleninge kyrka 2018

Fleninge kyrka 2018

Katslösa färdig 2.JPG
Marstrands kajpg

Katslösa kyrka, 2018

Under 2018 renoverade vi Katslösa kyrka, utvändiga renoveringar samt takarbeten. 

Marstrands kyrka 

2016-2017 fick vi förtroendet att restaurera Marstrands medeltida kyrka interiört och exteriört.
Restaureringen var omfattande och väldigt intressant. Samtliga väggar, fasader och tak
renoverades och även fönster och vindar.

Trevligt kuriosa är att delar från valvribbor från de rivna medeltida kryssvalven återfanns.
Dessa finns att se i monter i kyrkan idag.
Värt att nämna är samarbetet mellan beställare, entreprenörer, konsulter samt inte minst
antikvarier som präglades av samförstånd och stor förståelse för varandras sakkunskaper.

Stort tack till Torsby pastorat för förtroendet!

IMG_4872jpg

Brf Villa India

Under 2016 utförde vi fasad- och fönsterarbeten på Brf Villa India i Helsingborg.

Dalby kyrka

Dalby kyrka är den äldsta stående stenkyrkan i Skandinavien.
Vi utförde omfattande tak- och fasadrenoveringar 2012. 

Kalmar Domkyrka

Kalmar domkyrka anses vara den förnämsta barockkyrkan i Sverige.

Vi utförde utvändig tak- och fasadrenovering 2005 och fick förtroendet att utföra den stora invändiga renoveringen av samtliga rum 2008-2011.

Kärnan, Helsingborg

Kärnan Helsingborg är ett medeltida vakttorn och den enda kvarstående delen av det medeltida Helsingborgs slott.

Mellan 2004 - 2011 utförde vi 5 etapper med
restaureringsarbeten av murverk, in- och utvändigt.