Referenslista

Referenslista

Sedan 1960-talet finns i företaget erfarenhet och tradition av in- och utvändiga restaureringsarbeten med kyrkor, kulturbyggnader, sekelskifteshus m m. Nedan följer en lista på några av arbetena de senaste åren.


2023 Lyby kyrka, utvändig renovering, pågående 

2023 Ängelholms kyrka, invändig renovering 

2023 Värö kyrka, invändig renovering

2022-2023 Flädie kyrka, invändig renovering

2022-2023 Borgeby kyrka, invändig renovering, pågående 

2022-2023 Berga kyrka, utvändig renovering, pågående 

2022-2023 Kyrkoköpinge kyrka, invändig renovering, pågående 

2022 Frimurarhuset Helsingborg, yttre renovering 

2022 Svedala kapell, inre renovering

2022 Söndrums kyrka, yttre renovering 

2022 Svartrå kyrka, målningsarbeten 

2022 Krogsereds kyrka, fönstermålning

2022 Snöstorps kyrka, takrenovering, pågående 

2022 Varbergs Varmbadhus, utvändig renovering 

2022 Enslövs kyrka, utvändig renovering

2022 Vessige kyrka, takreparation

2022 Stråvalla kyrka, utvändig renovering 

2022 Birgittakapellet, Ystad, invändig renovering

2021 Vadensjö kyrka, invändig renovering 

2021 Mariakyrkan Ystad, invändig renovering

2021 Västra Karups kyrka, invändig renovering

2021 Härslövs kyrka, utvändig renovering 

2021 Ods kyrka, utvändig renovering

2021 Köinge kyrka, utvändig renovering

2021 Kvidinge kyrka, utvändig renovering

2021 Skrea kyrka, utvändig renovering 

2021 V Vemmenshög kyrka, ut- och invändig renovering

2021 Folkparken Helsingborg, utvändig renovering

2020 Kattarps kyrka, utvändig renovering

2020 Älvsåkers kyrka, invändig renovering

2020 Reftele kyrka, utvändig renovering

2020 Drängsereds kyrka, utvändig renovering

2020 Knäreds kyrka, renovering av fönster och lanternin

2020 Bergagården, Bjärred, fasadrenovering

2020 Höja kyrka, utvändig renovering

2020 Kulla Gunnarstorps slott, tak- och fasadrenovering, pågående

2020 Skummeslövs kyrka, utvändig renovering

2020 Västra Karups kyrka, utvändig renovering 

2020 Vasa kyrka, Göteborg, invändig renovering

2020 Hossmo kyrka, invändig renovering

2019 Mölleberga kyrka, renovering av kyrkogårdsmur

2019 Getinge kyrka, utvändig renovering

2019 Vinbergs kyrka, in- och utvändig renovering

2019 Slättåkra kyrka, utvändig renovering

2019 Eldsberga kyrka, fönsterrenovering

2019 St Laurentii kyrka, utvändig renovering

2019 Hyltebruks kyrka, utvändig renovering

2019 Rebbelberga kyrka, utvändig renovering

2019 Ängelholms kyrka, utvändig renovering

2019 Solberga kyrka, utvändig renovering

2019 Värö kyrka, utvändig renovering

2019 Sibbarps kyrka, utvändig renovering

2019  Marstrands kyrka, takarbeten

2019 Bergagården, Bjärred, takrenovering

2019 Öja kyrka, invändig renovering 

2018 Hagshults kyrka, utvändig renovering

2018 Marsvinsholms kyrka, utvändig renovering, pågående

2018 Stenbrohults kyrka, utvändig renovering

2018 Bromma kyrka, takarbeten

2018 Blädinge bårhus, utvändig renovering

2018 Vislanda bårhus, utvändig renovering

2018 Katslösa kyrka, utvändig renovering samt takarbeten

2018 Uddevalla pastorsexpedition, utvändig renovering samt takarbeten

2018 Uddevalla kyrka, utvändig renovering

2018 Fleninge kyrka, utvändig renovering

2018 Solberga kyrka, invändig renovering

2018 Borgeby kyrka, invändig renovering

2018 Ängelholms kyrka, fönsterrenovering

2018 Västra Sallerups kyrka, invändig renovering

2018 Borrie kyrka, invändig renovering

2018 Mölleberga kyrka, utvändig renovering

2018 St Olofs kapell, utvändigt arbete

2018 Holms kyrka, ut- och invändig renovering

2018 Fricks väg, Höllviken, ut- och invändig renovering

2017 Kyrkogatan 8, Halmstad (Ranckska gården) renovering korsvirkeshus

2017 Borrby kyrka, renovering av torn

2017 Stora Herrestads kyrka, invändig renovering 

2017 Kropps kyrka, utvändig renovering

2017 Allerum kyrka, utvändig renovering

2016 Skegrie kyrka, invändig renovering

2016 Eldsberga kyrka, utvändig fasadrenovering

2016 Gerekegården, Halmstad, utvändig renovering av korsvirkeshus

2016 Vapnö kyrka, utvändig renovering

2016 St Katarina Kapell, underhållsarbeten, Svenska kyrkan

2016 Marstrands kyrka, utvändig renovering

2016 Öströö Slott, utvändig renovering

2016 Burseryds kyrka, utvändig renovering

2016 Sperlingsholms kyrka, renovering murverk

2016 Tre Hjärtan Halmstad, fasadrenovering, korsvirke

2016 Centralposthuset Malmö, utvändiga snickeriarbeten

2016 Kinnareds kyrka, utvändig renovering

2016 Gällaryds kyrka, utvändig renovering

2016 Sexdrega kyrka, utvändig renovering

2016 Rådhuset Halmstad, utvändigt fogningsarbete

2016 Sofia Albertina kyrka, in- och utvändig renovering

2016 Tvååkers kyrka, invändig renovering

2016 Hässleholms kyrka, invändig renovering

2016 Allerums kyrka, invändig renovering

2016 Järstorps kyrka, utvändig renovering

2016 St Nikolai kyrka, invändig renovering

2015-2017 Rosendals Slott, tak- och fasadrenovering

2015 Kulla Gunnarstorps Slott, fönsterrenovering

2015 Koljan 1 & 10, fasadrenovering Halmstad, HFAB

2015 Ljungby kyrka, invändig renovering

2015 Gällareds kyrka, invändig renovering

2015 Tvååkers kyrka, fasad- och takrenovering

2015 Dannike kyrka, utvändig renovering

2015 Katarina klockstapel, utvändig renovering

2015 Söndrums kyrka, utvändig renovering

2015 Lycke kyrka, utvändig renovering

2015 Grevie kyrka, målningsarbeten

2015 Hyssna kyrka, fasad- och takrenovering långhus

2015 Torpa kyrka, fasad- och takrenovering

2015 Bara kyrka, in-och utvändig renovering

2015 Hultsjö kyrka, utvändig renovering

2015 Rävinge kyrka, in- och utvändig renovering

2015 Barnarps kyrka, utvändig renovering

2015 Stora Köpinge kyrka, invändig renovering

2015 Ås kyrka, takrenovering

2014 Björnebergs gård, utvändig renovering

2014 Torsby kyrka, utvändig renovering

2014 Järsnäs kyrka, invändig renovering

2014 Västra Broby kyrka, utvändig renovering

2014 Lekeryds kyrka, utvändig renovering

2014 Valleberga kyrka, utvändig renovering

2014 Skummeslövs kyrkas mur, renovering murverk

2014 Värö kyrka invändig renovering

2014 Valleberga kyrka invändig renovering

2014 Unnaryds kyrka invändig renovering

2014 Särslövs kyrka tak- och fasadrenovering

2014 Lekeryds kyrka utvändig renovering

2014 Ingelstorps kyrka invändig renovering

2014 Himmelfärdskyrkan, Höganäs invändig renovering

2014 Hammarlövs kyrka invändig renovering

2014 Förslövs kyrka utvändig renovering

2014 Barkåkra kyrka utvändig renoverin

2013 Vallsjö nya kyrka ut- och invändig renovering

2013 Tirups kyrka invändig renovering

2013 Svalöv kyrka tornrenovering

2013 Starby kyrka utvändig renovering

2013 St Pauli kyrka Malmö tak- o fasadrenovering

2013 Skurups kyrka invändig renovering

2013 Ränneslövs kyrka invändig renovering

2013 Lomma kyrka invändig renovering

2013 Kärda kyrka utvändig renovering

2013 Kulltorps kyrka utvändig renovering

2013 Hyssna kyrka utvändig tornrenovering

2013 Harestads kyrka utvändig renovering

2013 Glemminge kyrka utvändig renovering

2013 Förslöv kyrka invändig renovering

2013 Falsterbo kyrka takrenovering

2013 Dannäs kyrka utvändig renovering

2012 Ökna kyrka utvändig renovering

2012 Ås kyrka renovering tornspira

2012 Vrigstads kyrka in-/utvändig renovering

2012 Vallda kyrka utvändig renovering

2012 Svalövs kyrka invändig restaurering

2012 Stoby kyrka tak- och fasadrenovering

2012 St Nikolai kyrka utvändig renovering

2012 St Katarina kapell restaurering kalkstensmur

2012 Rydaholms kyrka utvändig renovering

2012 Malmbäcks kyrka fasadrenovering

2012 Kulla Gunnarstorps Slott restaurering av torn

2012 Konserthuset i Helsingborg invändig renovering

2012 Husqvarna kyrka etapp II utvändig renovering

2012 Hakarps kyrka invändig renovering

2012 Garvaregården utvändig renovering

2012 Dalby kyrka tak- och fasadrenovering

2012 Bringetofta kyrka utvändig renovering

2012 Barkåkra kyrka invändig renovering

2011 Värö kyrka invändig renovering

2011 Svartorps kyrka invändig restaurering

2011 Stora Hammars nya kyrka tak- och fasadrenovering

2011 Stenkyrka kyrka fasadrenovering

2011 Mästocka kyrka in- och utvändig renovering

2011 Malmöhus slott invändig renovering

2011 Kölaby kyrka utvändig renovering fasader/fönster

2011 Kärnan, Helsingborg invändig restaurering

2011 Hångers kyrka utvändig renovering

2011 Husqvarna kyrka etapp I utvändig restaurering

2011 Föreningsgatan, Helsingborg utvändig restaurering sekelskiftshus

2011 Fuglie kyrka restaurering blyglasfönster – masverk

2011 Falsterbo kyrka invändig tornrenovering

2010 Unnaryds kyrka utvändig renovering torn

2010 Trefaldighets kyrkan, etapp II fönster och fasadrenovering

2010 St Petri kyrka, Malmö invändig restaurering

2010 Skölvene kyrka renovering fasad, tak och tornspira

2010 Nevishögs kyrka fasadrenovering

2010 Murar och krematorium Landskrona renovering av murverk

2010 Kärnan Helsingborg invändig restaurering

2010 Kalmar Domkyrka , etapp II invändig restaurering

2010 Hylletofta kyrka utvändig restaurering

2010 Citadellet, Landskrona utvändig restaurering

2010 Bjällerups kyrka fasadrenovering

2010 Bjuvs kyrka fasadrenovering

2009 Värö kyrka fönsterrenovering

2009 Tågagatan, Helsingborg sekelskiftshus, utvändig restaurering

2009 Trefaldighetskyrkan, Karlskrona fasadrenovering

2009 Skirö kyrka utvändig restaurering

2009 Ottarps kyrka invändig restaurering

2009 Oskarströms kyrka fönsterrenovering

2009 Lidhults kyrka fasad- och fönsterrenovering

2009 Kärnan, Helsingborg invändig restaurering, kungsrummet

2009 Kalmar Domkyrka invändig renovering

2009 Hausknechtska huset, Laholm restaurering, 1700-talsbyggnad

2009 Grevie kyrka fasadrenovering

2009 Falsterbo kyrka utvändig renovering

2009 Bergkvara ruin restaurering murverk

2009 Alseda kyrka utvändig restaurering

2008 Ökna kyrka tak- och fasadrenovering

2008 Tåssjö kyrka tak- och fasadrenovering

2008 Tranås kyrka tak- och fasadrenovering

2008 Sällstorps kyrka tak- och fasadrenovering

2008 Säby kyrka tak- och fasadrenovering

2008 Stråvalla kyrka fasadrenovering

2008 Rådhuset, Helsingborg invändig restaurering

2008 Nolhaga slott tillverkning och montering av nya fasadutsmyckningar

2008 Kullens Fyr invändig restaurering

2008 Fränninge kyrka tak- och fasadrenovering

2008 Falsterbo kyrka invändig restaurering

2008 F d Allhelgonakyrkan, Ven utvändig renovering torn, spira

2008 Bokenäs kyrka tak- och fasadrenovering

2008 Amiralsgatan, Malmö fasadrenovering, byggår ca 1850

2007 Vänersborgs museum fasadrenovering

2007 Skottorps Slott fasadrenovering

2007 Skepplanda kyrka omputsning utvändigt

2007 Skede kyrka tak- och fasadrenovering

2007 Hovmantorps kyrka invändig restaurering

2007 Holms kyrka omputsning fasader

2007 Hishults kyrka fasadrenovering

2007 Grevie kyrka invändig renovering

2007 Eljaröds kyrka invändig restaurering

2007 Börjes torn utvändig restaurering

2007 Banarps kyrka invändig renovering

2006 Äsphults kyrka tak- och fasadrenovering

2006 Våxtorps kyrka tak- och fasadrenovering

2006 Vallda kyrka invändig renovering

2006 Sofia Albertina kyrka takrenovering

2006 Slöinge kyrka invändig renovering

2006 Rådhuset, Helsingborg fasadrenovering etapp II

2006 Oskarströms kyrka renovering tornspira

2006 Hasslövs kyrka fasadrenovering

2006 Gödestads kyrka invändig restaurering

2006 Flädie kyrka fasad- och takrenovering

2006 Bredaryds kyrka fasadrenovering

2006 Berga kyrka invändig renovering

2005 Åsbräcka kyrka takrenovering

2005 Vrå kyrka tak- och fasadrenovering

2005 Trönninge kyrka takrenovering efter storm

2005 Söndrums kyrka takrenovering

2005 Sofiakyrkan, Jönköping invändig renovering

2005 Skanörs kyrka tak- och fasadrenovering,

2005 Rådhuset, Helsingborg fasadrenovering, etapp I

2005 Lurs kyrka tak och fasadrenovering

2005 Linderöds kyrka ivändig restaurering,

2005 Kinnareds kyrka fasadrenovering

2005 Kalmar Domkyrka utvändig renovering, fasader, torn

2005 Hyby nya kyrka utvändig renovering, fasader, tornspira

2005 Hemmesdynge kyrka utvändig renovering tak- och fasad

2005 Gudmundstorp kyrka invändig restaurering,

2005 Drängsereds kyrka tak- och fasadrenovering,

2004 Össjö kyrka invändig renovering

2004 Örs kyrka fasadrenovering

2004 Vadensjö kyrka utvändig renovering fasader, tornspira

2004 Torekovs kyrka fasadrenovering

2004 Stamnareds kyrka tak o fasadrenovering

2004 Skanörs kyrka invändig restaurering

2004 S:t Ibbs kyrka, Ven invändig restaurering

2004 Paulisksolan Malmö, etappII pågående

2004 Okome kyrka utvändig renovering, fasader, tornspira

2004 Kärnan, Helsingborg utvändig restaurering

2004 Kärnan, Helsingborg invändig renovering

2004 Hasslövs kyrka renovering tornspira

2004 Fd Allhelgonakyrkan, Ven ombyggnation till Tyko Brahe Museum

2004 Alseda kyrka fasadrenovering

2003 Öveds kyrka fasadrenovering

2003 Östra Torsås kyrka fasad- och takrenovering

2003 Östra Kärrstorps kyrka fasad- och takrenovering

2003 Tönnersjö kyrka fasad- och takrenovering

2003 Steninge församlingshem ombyggnad, renovering

2003 St Petri skola, Malmö fasadrenovering och murverk

2003 St IBB, Ven (medeltida) tak- och fasadrenovering

2003 Skärstads kyrka invändig ombyggnad – restaurering

2003 Pauliskolan, Malmö fasadrenovering och murverk ca 11-12000 m²

2003 Ottarps kyrka fasad- och takrenovering

2003 Fuxerna kyrka fasadrenovering

2003 Eldsberga kyrka fasad- och takrenovering

2003 Börjes Torn, Borgeby slott fasad- och takrenovering

2003 Bringetofta kyrka fasadrenovering

2003 Borgstena kyrka utvändig restaurering

2002 Byarums kyrka fasadrenovering

2002 Västerlanda kyrka tak- och fasadrestaurering

2002 Vollsjö kyrka tak- och fasadrenovering

2002 Veinge kyrka ut- och invändig renovering

2002 Valinge kyrka fasadrenovering av skepp

2002 Tåssjö kyrka invändig renovering,

2002 Trönninge kyrka invändig renovering – restaurering

2002 Sandhems kyrka utvändig restaurering

2002 Oskarströms kyrka fasadrenovering och fönsterenovering

2002 Laurentii kyrka fasadrenovering

2002 Jätsbergs Herrgård restaurering bränneri

2002 Hjälmseryd kyrka fasadrenovering

2002 Eksjö kyrka tak- och fasadrenovering

2002 Bredaryd kyrka fönsterrenovering

2001 Trönninge kyrka renovering fasader och spira

2001 Stjärneborg, Hven renovering av Tyko Brahes krypta mfl

2001 Nävelsjö kyrka fasadrenovering

2001 Näsby kyrka fasadrenovering

2001 Malmöhus slott invändig restaurering

2001 Malmö Latinskolan, Malmö utvändig fasad- och fönsterrenovering

2001 Idaröds slott renovering fasader och tak

2001 Halmstad slott restaurering av kassematten krutmagasinet

2001 Hagshults kyrka fasadrenovering

2001 Fredriksdals Herrgård restaurering fasader, tak och invändigt,

2001 Drängsereds kyrka tak- och fasadrenovering

2001 Citadellet, Landskrona tak- och fasadrenovering etapp 5

2001 Björköby kyrka fasadrenovering

2000 Vänerparken, Vänersborg omputsning av sjukhus från 1850

2000 Vikens kyrka fasadrenovering

2000 Torups kyrka tak och fasadrenovering

2000 Särdals kvarn restaurering

2000 Rogberga kyrka fasadrenovering

2000 Lindbergs kyrka invändig och utvändig renovering

2000 Köinge kyrka renovering tornspira och fasader

2000 Harplinge kyrka invändig restaurering

2000 Hammarlövs kyrka fasadrenovering

2000 Falsterbo kyrka etapp 2

2000 Eslövs Rådhus fasadrenovering

2000 Eldsberga kyrka invändig restaurering

2000 Citadellet, Landskrona tak- och fasadrenovering, etapp 4

2000 Bankska palatset, Helsingborg fasadrenovering

1999 Vapnö kyrka fasadrenovering

1999 Ulriksfälts slott tak och fasadrenovering

1999 Söndrums kyrka läktarombyggnad

1999 Malmöhus slott fasadrestaurering

1999 Lanskrona Citadell fasadrestaurering torn och spärrmurar

1999 Himmelsfärdskyrkan, Höganäs fasadrenovering

1999 Gällaryds kyrka fasadrenovering

1999 Falsterbo kyrka fasad- och takrenovering

1999 Enslövs kyrka invändig renovering o utvändig fasadrenovering

1999 Brogatan 22, Halmstad tak och fasadrenovering

1998 Wrams Gunnarstorp fasad- och takrenovering

1998 Tomarps Kungsgård fasad- och takrenovering

1998 Skrea kyrka fasadrenovering

1998 Landskrona Citadell restaurering Kommendantbyggnaden

1998 Halmstad slott etapp II fasad- och takrenovering (kandidat årets byggnadsprojekt)

1998 Fredrikskyrkan etapp II fasadrenovering

1997 Tönnersjö kyrka invändig restaurering, medeltida kyrka

1997 Residenset i Malmö omputsning

1997 Krogsereds kyrka invändig renovering

1997 Halmstad Slott etapp I fasad- och takrenovering

1997 Fredrikskyrkan, Karlskrona fasadrenovering etapp I

1996 Nizhniy Novgorod, Ryssland utvändig renovering, teaterbyggnad

1996 Kv. Brunnsparken, Varberg putsrestaurering, 1700-talshus (kandidat årets byggnadsprojekt)

1996 Håslövs kyrka invändig renovering

1996 Hols kyrka utvändig restaurering

1996 Hishults kyrka renovering tornspira

1996 Gunnarsnäs kyrka invändig restaurering

1996 Dörarps kyrka restaurering klockstapel

1996 Dädesjö gamla kyrka utvändig restaurering, medeltida kyrka

1995 Visingsborgs slottsruin restaureringsarbeten

1995 Varbergs fästning utvändig restaurering

1995 Stenestads kyrka utvändig renovering

1995 Månstorps gavlar, Lund restaureringsarbeten

1995 Kronobränneriet, Halmstad restaurering

1995 Fotskäls kyrka utvändig renovering

1995 Dörarps kyrka (medeltida) utvändig restaurering

1995 Alvastra klosterruin restaureringsarbeten

1994 Våxtorps kyrka utvändig renovering

1994 Tjolöholms kyrka invändig renovering

1994 Steninge kyrka utvändig renovering

1994 Harplinge kyrka utvändig renovering

1994 Breareds kyrka utvändig renovering

1994 Bosebo kyrka utvändig renovering

1994 Bolmsö kyrka invändig renovering

1993 Värnamo kyrka utvändig restaurering

1993 Stedtska gravkapellet, Svenarum invändig o utvändig restaurering

1993 St Laurentii kyrka, Falkenberg utvändig restaurering

1993 Sjösås gamla kyrka utvändig restaurering medeltida kyrka

1993 Ljungby kyrka, Falkenberg utvändig restaurering

1993 Kronobergs slottsruin, Växjö restaureringsarbeten

1992 Ödeshögs kyrka utvändig restaurering

1992 Vetlanda kyrka utvändig restaurering

1992 Torpa kyrka invändig o utvändig restaurering

1992 Saxtorps kyrka omputsning

1992 Lidhults kyrka invändig o utvändig restaurering

1992 Bergkvara slottsruin fasadrestaurering

1991 Residenset, Växjö omputsning 2500 kvm

1991 Hasslövs kyrka omputsning, takarbeten

1991 Gula villan, Växjö omputsning sekelskifteshus

1990 Västra Karups kyrka invändig o utvändig restaurering

1990 Tönnersjö kyrka omputsning

1990 Landa kyrka omputsning

1989 Kv Nornan, Borås omputsn sekelskifteshus 1800 kvm (kandidat årets byggnadsprojekt)

1989 Västra Frölunda kyrka invändig renovering