Pågående projekt

Snöstorps kyrka, Halmstad
Renovering av tak och toureller.

20221122_083246jpg


20221122_080302jpg

Snstorp 230228 2jpg
Snstorp 230228 6jpgSlottsmöllan, Halmstad

Murningsarbeten


Ängelholms kyrka, invändig renovering 

Lagning sprickor, rengöring, kalkning, målning bänkar mm.

ngelholms ka stllnjpeg