Pågående projekt


Skrea kyrka

Här utför vi fasadrenovering och måleriarbeten. 

Skrea kyrkajpg
Västra Vemmenhögs kyrka

Arbete med rötskadade takstolar. Även ny plåt läggs på tornspiran. 

V Vemmenhgs kajpg

Vstra vemmenhgs kajpg

Folkparken, Helsingborg


Folkparken Hbg2jpg

Folkparken stllningjpgFolkparken Hbgjpg