Pågående projekt

Mölleberga kyrka 

I Mölleberga kyrka pågår renovering och underhållsarbeten.
Mlleberga kyrkajpg

Borgeby kyrka

I Borgeby kyrka pågår invändig renovering.
Borgebyjpg

Holms kyrka

Invändig renovering i Holms kyrka.
IMG_0530JPG

Ängelholms kyrka

Här pågår restaurering av fönster.
ngelholm kaJPG